Lắp đặt mộ tháp phật giáo để hũ tro cốt bằng đá trắng tại Bạc Liêu