Xây mẫu mộ tháp đá phật giáo để tro cốt tại các tỉnh Miền Tây – Bảo tháp đá